1. Pomoč uporabnikom
  2. Rezultati testa DNA

Mora moje rezultate pregledati zdravnik?

Test DNA ni namenjen medicinski uporabi. Vsa potrebna razlaga rezultatov je že vključena v vašem poročilu.

Medicinske teste DNA pa izvedejo zdravstveni delavci, ki vam tudi predajo rezultate in jih razložijo.