Kako dobim MyBlood Guide interpretacijo krvnega testa?

Interpretacijo krvnega testa lahko dobite tako, da na naši platformi:

a) naložite svoje laboratorijsko poročilo,

b) ročno vnesete rezultate posameznih krvnih markerjev iz svojega laboratorijskega izvida.